Vyhledávání


vytiskni pdf

Instalace Apache PHP MySQL


Úvod


Webový server je software, který dokáže webovou stránku, která je uložena na disku, distribuovat pro mnoho počítačů (klientů). Tato příručka vysvětlí jak instalovat Apache web server na UNIXovém systému.

Aby jste byli v tomto úkolu úspěšní, musíte mít základní znalosti práce s Linux či Unix. Cílem této příručky je sehnat potřebné zdrojové kódy a kompilovat je (C kompilátor, který je nezbytný, je nainstalován v základu většiny distribucí Linuxu) pro provozuschopnost systému.

VAROVÁNÍ!! OVH systémy jsou již nakonfigurovány. Na našich serverech můžete také nalézt standardní kompilační skripty:
ftp://ftp.ovh.net/made-in-ovh/patch

Následující obsah se zabývá instalací PHP překladače. Jde o programovací jazyk, který umožňuje generovat dynamické stránky stejně, jako MySQL Data Base Management System, který je velice mocný a pracuje pod Linuxem.

Stažení zdrojových kódů


Zdroják PHP naleznete zde: http://www.php.net.
Zdroják Apache zde: http://www.apache.org.
Zdroják MySQL zde: http://www.mysql.org.

Instalace Apache a PHP


1. Rozbalit archív:
tar zxvf apache_1.3.x.tar.gz

tar zxvf php-3.0.x.tar

2. Nastavení Apache
cd apache_1.3.x
./configure --prefix=/www

3. Nastavení PHP
cd ../php-3.0.x
./configure --with-mysql --with-apache=../apache_1.3.x --enable-track-vars

4. Jestli upředňostňujete instalaci PHP do jiného adresáře, musíte použít nastavení --with-config-file-path=/path
Unzip PHP
make

make install

5. Instalace Apache
cd ../apache_1.3.x

./configure --prefix=/www --activate-module=src/modules/php3/libphp3.a

make
make install

6.Změna konfiguračního souboru PHP
cd ../php-3.0.x

cp php3.ini-dist /usr/local/lib/php3.ini

7. Nyní můžete upravit konfigurační soubor /usr/local/lib/php3.ini
Úpravy z Apache serveru (obecné httpd.conf nebo srm.conf a přidat následující řádky:
AddType? application/x-httpd-php3 .php3

8. Je to otázka volby rozšíření přiřazeného pro PHP skripty. S ohledem na homogenitu, je běžné, že si vybrat .php3 rozšíření. Start Apache server (je nutné zastavit a restartovat server. Nestačí ho restartovat. Obecně platí, stačí zadat apachectl stop, pak apachectl start).

1st launch


Pro kontrolu, zda instalace pracuje správně, vytvořete malý soubor v root adresáři dokumentů webového serveru (nazývá se DocumentRoot v konfiguračním souboru httpd.conf). Pojmenujte soubor toto.php3 a vložte do něj následující kód:

<html>
<head><title>Example</title></head>
<body>
<?php
echo "PHP functional!";
?>
</body>
</html>

Spusťte prohlížeč a vložte následující URL:

http://localhost/toto.php3 localhost je označení počítače, na kterém jste Apache a PHP instalovali

Jestliže PHP funguje, zobrazí se následující text: "PHP works"
Tento dokument pochází z www.commentcamarche.net. Dokument má licenci "GNU FDL". Můžete ho kopírovat, měnit, ale musíte toto sdělení umístit na konec vaší stránky..