Vyhledávání


vytiskni pdf

Jak zálohovat moji databázi?


Pozor: Tyto zálohy pracují jen na tabulkách MyISAM. Tabulky InnoDB nejsou kompatibilní se systémem zálohování, který používáme.

Občas je nezbytné obnovit zálohu vaší databáze. Pro toto potřebujete přístupové kódy SQL:
- login: název vaší databáze,
- heslo,
- sql host.

Pozor! název databáze obsahuje příponu -n pro zálohu z předešlé noci a -s pro zálohu ze začátku týdne.

Máte 5 možností, jak vytvořit zálohu:

1. Pomocí Manažeru

Tuto možnost doporučujeme, je-li obsah velmi důležitý. Postup je následující:

- Přihlašte se do vašeho Manažeru V3,
- Klikněte na vaši doménu,
- V levém menu klikněte na "Webhosting",
- Zde na pravé straně klikněte na 'Správa SQL',- Poté klikněte na 'Záložní kopie' v sekci 'Správa online',- Zvolte databázi pro export a den zálohy. Poté klikněte na 'Potvrdit'.Vytvořit zálohu vaší databáze můžete ze tří různých dní:

- ze současného dne: v tomto případě zvolte 'Současná kopie',
- z předešlého dne,
- ze začátku týdne, která byla vytvořena během nedělní noci.

Jakmile potvrdíte vaši volbu, operace začne probíhat a bude trvat několik minut. Po dokončení obdržíte e-mail s odkazem a přihlašovací údaje, které vám umožní stáhnout zálohovanou databázi.

2. Pomocí PhpMyAdmin

Pro uložení vašich SQL dat můžete použít také phpMyAdmin. Toto řešení je vhodné pro ty, jež nemají přístup do manažeru a znají pouze vstupní hesla do SQL databáze.
Jestliže je ale vyše databáze příliš velká, budete ji muset exportovat tabulku po tabulce.

2 možná řešení přístupu:

- Nainstalujte si phpMyAdmin pomocí následujícího manuálu Instalace PhpMyAdmin, kde získáte nejaktuálnější verzi,
- Pomocí prostředí, které je dostupné na adrese: vashosting.ovh.net/phpMyadmin.

Jak exportovat zálohu?

- Přihlašte se do phpMyAdmin a zvolte správného SQL hosta z menu,- Poté klikněte na název databáze v levém menu,
- Nahoře na stránce klikněte na Export.- Dále zvolte tabulku a klikněte na 'Go'.Budete schopni stáhnout vaši zálohu.

3. Přes PHP skript

Toto řešení je zajímavé, jestliže chcete zálohovat mnoho databází a máte přístup k několikaz webhostingům;

Musíte upravit php skript:

Ve skriptu, který je zobrazen níže:
- nahradit data_base_name názvem vašeho souboru
- nahradit sql_server názvem serveru, kde se databáze nachází
- nahradit data_base_name názvem vaší databáze
- nahradit pass_word heslem, které náleží k databázi.


In php (backupbase.php):

<?
echo "your backup base is in progress.......

";
system("mysqldump --host=server_sql --user=base_name --password=pass_word
base_name>base_name.sql");
echo ""it's finished. You can recover the base via FTP";
?>

In perl (backupbase.cgi) :

#!/usr/bin/perl

print "Your base backup is in progress.......

";
system("mysqldump --host=server_sql --user=base_name --password=pass_word
base_name>base_name.sql");
print "it's finished. You can recover the base via FTP";

Tento příkaz vytvoří base_name.sql soubor v adresáři, kde je skript umístěn.

V souboru naleznete veškeré informace, které potřebujete k obnovení databáze.

Pro rozbalení, spuštění a prohlížení použijte tento odkaz:
http://yourdomain.com/script_path/bacupbase.php/cgi

Poznámka 1: Jestliže je vaše databáze příliš velká, zálohujte ji tabulku po tabulce přidáním příkazu "--tables table_name" at the end to get this command: mysqldump --host=server_sql --user=base_name --password=pass_word base_name --tables base_name>base_name.sql

Poznámka 2: Můžete soubory také zabalit do zip souboru a stáhnout na váš počítač (přes FTP či web).
Pro zabalení použijte příkaz gzip. Vytvoří se soubor s příponou .sql.gz:
system ("gzip base_name.sql");


Příklad:

V PHP :

<?
echo "your backup base is in progress.......

";
system("mysqldump --host=sql3 --user=testbackup --password=RtPgDsmL testbackup > testbackup.sql");
echo "file zip.....

";
system("gzip testbackup.sql");
echo "it's finished. You can recover the base via FTP";
?>

V perl :

#!/usr/bin/perl

print "Your base backup is in progress.......

";
system("mysqldump --host=sql3 --user=testbackup --password=RtPgDsmL testbackup > testbackup.sql");
print "file zip.....

";
system("gzip testbackup.sql");
print "it's finished. You can recover the base via FTP";

Poté ho spustíte tímto odkazem: ""http://testbackup.com/backupbase/backupbase.php/cgi""


4. Přes SSH

Pro řadu produktů Plan (90, 240, 720, media a xxl), můžete přesunout zálohu přímo přes SSH;

Připojte se přes SSH k vašemu FTP, poté jděte do adresáře, kde jsou uloženy zálohy a spusťte tento příkaz:

mysqldump --host=server_sql --user=base_name --password=pass_word
base_name>base_name.sql

Příklad:

mysqldump --host=sql3 --user=testbackup --password=RtPgDsmL testbackup > testbackup.sql


5. Zásah

Jestliže chcete, abychom se postarali o tuto proceduru, cena je přímo úměrná velikosti vaší databáze a začíná na 87,5 Kč. Pro bližší informace se podívejte na následující příručku Zásah.