Vyhledávání


vytiskni pdf
Jak nastavit hosty pro distribuci virtualizace na bridge?

Vysvětlení


Váš virtuální server je potřeba si nastavit do bridge módu. Také je zapotřebí udělat několik změn na virtuálním serveru, aby bylo nastavení sítě funkční.
Modře označený text znázorňuje názvy souborů, které je potřeba upravit (s vi, nano, pico, atd.).
Červeně jsou znázorněna nastavení, která je třeba nahradit.

Požadavky


Dedikovaný server s VMware ESXi a Citrix Xen Server či Hyper-V
Pro přiřazení MAC k virtuální IP FailOver
Jak se připojit pomocí SSH

Určení gateway


Pro nastavení Virtuálního serveru musíte znát gateway vašeho hostitelského serveru (nsxxx.ovh.net; ksxxx.ovh.net ...). Abyste toto udělali, musíte nahradit poslední skupinu čísel v IP adrese serveru číslem .254. IP adresu vašeho serveru naleznete v Manažeru.

příklad:

IP vašeho serveru: 123.456.789.012
IP gateway je IP adresou vašeho serveru končící .254
Gateway(brána) je: 123.456.789.254

Pro příznivce Debian (Debian, Ubuntu...)

POZOR: Za žádných okolností nepoužívejte primární IP adresu vašeho serveru jeko gateway! Za žádných okolností nesmíte: route add default gw dev eth0 protože byste odřízli vaši IP od virtuálního serveru.

/etc/network/interfaces
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address IP Failover
netmask 255.255.255.255
broadcast IP Failover
post-up route add IP dedikovaného serveru končící na .254 dev eth0
post-up route add default gw IP dedikovaného serveru končící na .254
post-down route del IP dedikovaného serveru končící na .254 dev eth0
post-down route del default gw IP dedikovaného serveru končící na .254


/etc/resolv.conf
nameserver 213.186.33.99

Pro OS Debian 6: konfigurace DNS serveru se edituje přímo v souboru /etc/network/interfaces v této sekci:

# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed (default)
dns-nameservers 213.186.33.99 #Serveur DNS OVH
dns-search ovh.net #rychlejší resolve v stíti OVHPro příznivce Redhat (Redhat, Centos...)

POZOR: Za žádných okolností nepoužívejte primární IP adresu vašeho serveru jeko gateway! Za žádných okolností nesmíte: route add default gw dev eth0 protože byste odřízli vaši IP od virtuálního serveru.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.255
IPADDR=IP Failover
GATEWAY=IP dedikovaného serveru končící .254
ARP=yes
HWADDR=Vaše virtuální MAC adresa

/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
IP dedikovaného serveru končící .254 dev eth0
default via IP dedikovaného serveru končící .254 dev eth0

/etc/resolv.conf
nameserver 213.186.33.99

Windows 2003

POZOR: Za žádných okolností nepoužívejte primární IP adresu vašeho serveru jeko gateway! Za žádných okolností nesmíte: route add default gw dev eth0 protože byste odřízli vaši IP od virtuálního serveru.

Nejdříve se musíte připojit na panel "Síťová připojení" (Start > Ovládací panel > SÍťová připojení > Local Area Connections)
Poté zvolte Nastavení :Poté zvolte Internet Protocol (TCP/IP):Musíte vložit vaši IP Failover do pole IP adresa, maska podsítě bude 255.255.0.0, brána bude stejná jako Gateway vašeho fyzického serveru a primární DNS bude 213.186.33.99.Jako druhý krok, klikněte na Start a na spustit. Poté napište regedit.
V této aplikaci můžete zjistit vaši IP failover (Vyhledávání).
Jakmile naleznete IP, dvakrát klikněte na parametr SubnetMask? "a změňte 255.255.0.0 na 255.255.255.255, poté vaši volbu potvrďte.
Zavřete editor registru.

Nakonec musíte, pro schválení změn, restartovat síťové rozhraní (Start > Ovládací panely > Síťová připojení > Připojení LAN > kliknout pravým tlačítkem myši a dát zakázat)
Vyčkejte pár vteřin a síť opět povolte.

FreeBSD 8.0

POZOR: Za žádných okolností nepoužívejte primární IP adresu vašeho serveru jeko gateway! Za žádných okolností nesmíte: route add default gw dev eth0 protože byste odřízli vaši IP od virtuálního serveru.

/etc/rc.conf
ifconfig_em0="inet IP.FAIL.OVER netmask 255.255.255.255 broadcast IP.FAIL.OVER"
static_routes="net1 net2"
route_net1="-net IP.DE.VOTREDEDIE.254/32 IP.FAIL.OVER"
route_net2="default IP.DE.VOTREDEDIE.254"

/etc/resolv.conf
nameserver 213.186.33.99Jiné distribuce

POZOR: Za žádných okolností nepoužívejte primární IP adresu vašeho serveru jeko gateway! Za žádných okolností nesmíte: route add default gw dev eth0 protože byste odřízli vaši IP od virtuálního serveru.

Zde je síťové nastavení:

IP: Vaše IP Failover
Maska sítě: 255.255.255.255

Poté přidejte následující cesty:

route add IP dedikovaného serveru končící .254 dev eth0
route add default gw IP dedikovaného serveru končící .254

Nevkládejte ""
Budete potřebovat nastavit DNS vašeho serveru, takže bude rozlišovat domény. Informační IP je 213.186.33.99.