Vyhledávání


vytiskni pdf
Jak změním název serveru?

Před samotnou změnou názvu serveru, musíte nastavit váš reverzní záznam. Jak ho lze nastavit se dočtete v této příručce: Nastavení reverzního záznamu.

VAROVÁNÍ: Příručka, která je níže, je prováděna s právy root a vyžaduje jisté znalosti administrace Linuxu. A jelikož jsou zásahy, které jsou zde popisovány riskantní a hrozí ztráta funkčnosti serveru, berte v úvahu, že riziko nese samotný administrátor systému a společnost OVH se od tohoto distancuje. Tato příručka je určena pouze pro experty, kteří vědí, co dělají!

Nastavení systému

Pro toto můžete použít příkaz hostname:

hostname váš server

Příklad:

$ hostname ns1.mamachine.com
(kde je "ns1.mamchine.com" název vašeho serveru)


Poté musíme upravit nejaké konfigurační soubory.
Nejdříve /etc/sysconfig/network :

$ cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=nsXXXX.ovh.net
GATEWAY=213.186.XX.254


Zde pouze změňte proměnnou HOSTNAME

Například:

$ vi /etc/sysconfig/network
$ cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=ns1.mamachine.com
GATEWAY=213.186.XX.254


Poté /etc/hosts :

$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
213.186.XX.XX nsXXXX.ovh.net


Příklad:

$ vi /etc/hosts
$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
213.186.XX.XX ns1.mamachine.com


Poté již jen restartujte síťovou službu:

$ /etc/init.d/network restart
Stop interface eth0 : [ OK ]
Configuring network settings: [ OK ]
Mounting interface lo : [ OK ]
Mounting interface eth0 : [ OK ]


Nastavení Qmail

Aby jste dostávali e-maily, musíte změnit skript, který spouští qmail (/etc/init.d/qmail) změnou v následujících řádkách:

env - PATH="/var/qmail/bin:/usr/local/bin"
tcpserver -H -R -c100 0 pop-3 /var/qmail/bin/qmail-popup
roll.ovh.net
/home/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &
echo -n "pop "


Příklad:

env - PATH="/var/qmail/bin:/usr/local/bin"
tcpserver -H -R -c100 0 pop-3 /var/qmail/bin/qmail-popup
ns1.mamachine.com
/home/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &
echo -n "pop "


A restartujte e-mail:

$ /etc/init.d/qmail restart
stopping qmail [ OK ]
Starting: qmail pop smtp


Jsou zde také soubory v adresáři /var/qmail/control, které je potřeba změnit
/var/qmail/control/me

Nastavení Apache

Musíme změnit vhost v hlavním konfiguračním souboru pro apache /usr/local/apache/conf/httpd.conf (nebo /httpd.conf). Zde je změna VHOST:

<VirtualHost? 213.186.XX.XX>
ServerAdmin? tech@ovh.net
DocumentRoot? /home/ovh/www
User vpopmail
Group vchkpw
ServerName? nsXXXX.ovh.net
CustomLog? logs/ovh-access_log combined
ScriptAlias? /cgi-bin/ /home/ovh/cgi-bin/
</VirtualHost>


V příkladu musíte změnit řádek:

ServerName nsXXXX.ovh.net

na
ServerName ns1.mamachine.com


Zde budete chtít použít http://ns1.mamachine.com místo http://nsXXXX.ovh.net. Tato změna je samosebou volitelná.

Nastavení FTP

FTP server změní své jméno, takže musíme provést nějaké změny v NcFTPd

Upravíte soubor /usr/local/etc/ncftpd/domain.cf a vložte do proměnné set nové jméno serveru.

V našem případě je to:

$ grep ns1.mamachine.com /usr/local/etc/ncftpd/domain.cf
set-name=ns1.mamachine.com