Vyhledávání


vytiskni pdf
Velikost databází SQL

U webhostingů OVH je velikost databází neomezená. To znamená, že můžete uložit tolik informací, kolik vám jen bude libo.

Předtím, než budeme moci zaručit tuto skvělou službu, nastavili jsme dva typy instalací:
- pro databáze, které se vejdou do velikostních limitů
- pro databáze, které překračují velikostní limity

Takto je to nastaveno, protože některé databáze jsou velmi rozsáhlé a spotřebovávají příliš mnoho zdrojů, čímž omezují ostatní uživatele.

Pokud vaše SQL databáze překročí 80 % velikostního limitu, dostanete e-mail s upozorněním.
Pokud vaše SQL překročí doporučenou velikost, bude přesunuta na server sql.bdb (namísto sql1, sql2 atd.).

sql.bdb (big database) je vysocevýkonný systém, který je nakonfigurován speciálně pro rozsáhlé databázové systémy.

Pokud přetížíte SQL server (záleží na typu instalace - sql1, sql2 nebo sql.bdb), dostanete varování okillerd, načež vaše databáze může být vypnuta. Pravděpodobnost vypnutí databáze je úměrná velikosti jejího nárůstu. Jinými slovy, čím více místa vaše databáze zabírá, tím obtížnější je ji spravovat a tím pádem o to více spotřebovává systémových prostředků a přetěžuje naše systémy. Několik takových velkých a složitých databází může shodit i celý server.

Obecně řečeno, čím větší databáze, tím více problémů představuje pro vykonávání příkazů. Proto byste měli svoje databáze spravovat pečlivě a hlídat, aby nepřekročily 80 % doporučené velikosti.

Zde je několik tipů na optimizaci/optimalizaci databází: OptimizeYourBase