Vyhledávání


vytiskni pdf
K čemu slouží různá hesla na mém serveru a jak je změním?

  • Úvod
Na vašem dedikovaném serveru je nakonfigurován uživatel "super user" zvaný root. Tento uživatel má veškerá práva a může na serveru měnit cokoliv se mu zlíbí. Z tohoto důvodu je velice důležité uchovávat jeho heslo co možná nejvíce v tajnosti. Na serverech OVH existují tři aplikace, které využívají rootovského účtu:

- SSH root účet se použije k plné administraci serveru přes příkazovou řádku
- Webmin zde se administruje většina funkcí serveru přes webové rozhraní
- MySQL zde probíhá přístup ke všem databázím a administraci MySQL serveru
.

Po dodání serveru (OS Redhat) dostanete e-mailové shrnutí a dvě hesla. První patří k účtu root pro SSH a Webmin, druhé k MySQL.

Po dodání serveru jsou hesla pro SSH i Webmin stejná, ale lze je změnit tak, aby byla rozdílná. Stejně tak lze měnit i heslo k MySQL.


  • SSH
Změna hesla uživatele root pro přístup k SSH: zalogujte se a použijte příkaz SSH passwd. Systém se zeptá na nové heslo:

[root@julien /]# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully


Poslední řádek potvrzuje, že změna hesla proběhla úspěšně.
Tyto změny se nijak nedotýkají root hesla pro Webmin. Podobně lze, pokud jste přihlášeni jako root přes SSH, změnit heslo do SSH nebo FTP libovolnému uživateli serveru. Postup je takovýto (user je login uživatele, kterého měníte):

[root@julien /]# passwd user


  • Webmin
Změna hesla pro Webmin - musíte být přihlášeni jako root a v SSH vykonat tento příkaz:

[root@julien /]# /usr/libexec/webmin/changepass.pl /etc/webmin root new_password


new_password je vaše nové heslo pro účet root.
Tyto změny neovlivní root heslo k SSH.

  • MySQL
Změna hesla k MySQL - musíte být přihlášeni jako root a v SSH vykonat tento příkaz:

[root@julien /]# mysqladmin -p password new_password

Enter password: new_password je vaše nové heslo pro účet root. Potom se systém zeptá na vaše root heslo a dojde ke změně.

Tato chybová hláška znamená špatné zadání hesla:

[root@julien /]# mysqladmin -p password new_password
Enter password:
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed


Účet root v MySQL se používá pro phpMyAdmin přístup ke všem DB hostovaným na vašem serveru. Rozhraní zobrazí DB všech vašich uživatelů. Přístup přes adresu: http://nsXXXX.ovh.net/phpMyAdmin/ (nsXXXX.ovh.net je jméno vašeho serveru).