Vyhledávání


vytiskni pdf
Užitečné informace k používání vašeho serveru

Úvod

Tato příručka je určena pro všechny administrátory. Je zde několik témat, týkajících se vašeho dedikovaného serveru a jeho správy. Vzhledem k významnému počtu problémů, které podpora denně zpracovává, chceme pomocti, aby se zabránilo některým chybám, které mohou vést k závažným následkům pro váš server. Je také užitečné připomenout si několik základních, leč zásadních administrativních kroků.

Hesla

Bezpečně si uschovejte náš první e-mail s nastavením serveru. Pokud je to možné, vytiskněte si jej. Nezapomeňte, že existuje několik hesel (k rootu, Webminu a SSH), která nejsou nutně stejné. Musíte-li si hesla změnit, napište si je na originál vytištěného e-mailu s "továrním nastavením" serveru. Proč? Protože je pro nás nemožné obnovit vaše hesla poté, co jste je jednou změnili. Zásah na stroji je jediným řešením tohoto problému a to stojí nějaké náklady.

NIC-Handle

Je také velmi důležité, aby ve vašem NIC-Handle nebyla uvedena e-mailová adresa hostovaná na některém z vašich serverů. Proč? Pokud bude server nedostupný nebo vaše doména nepřístupná, nebudeme vás moci kontaktovat.

Zálohování

Nejdůležitější na serveru jsou vaše data a proto je nezbytné mít jejich zálohu, aby v případě výpadku bylo možno v co nejkratší době obnovit všechny služby serveru. Představte si například, že omylem smažete celou složku se svým nejdůležitějším webem! Vaše zálohy vám umožní obnovit ztracené soubory. Jsou různé možnosti, jak provést zálohu. Doporučujeme vám například tyto:

- týdenní záloha
- příprava záchranného disku
- použití diskového pole RAID

Manipulace se soubory

Před provedením jakékoli změny v souboru je třeba vždy myslet na to, co by se mohlo stát v případě, že změny nejsou správné. Webový server například může být nedostupný kvůli špatnému nastavení v konfiguračním souboru. Doporučujeme vytvořit kopii souboru, který chcete upravit a teprve potom jej upravovat.

Aktualizace systému

Velmi důležité je také pravidelně aktualizovat svou distribuci OS, stejně jako jádro, aby nedošlo k nabourání serveru hackery. Můžete buď konzultovat manuál: ReleasePatch a KernelMethods, nebo to můžete nechat na nás volbou Naprostá bezpečnost.

Zabezpečení stránek

Postarejte se také o bezpečnost skriptů, modulů (např. WordPress) a chyb v programovacích jazycích, které používáte na svých stránkách. SiteSecurity je manuál, který se zabývá tímto tématem. Díky našemu monitorovacímu systému RTM si můžete zjistit zadní vrátka. Informace z RTM jsou k dispozici ve vašem manažeru, v sekci 'dedikovaných serverů'. Je zřejmé, že příručky jsou také k dispozici v sekci 'dedikovaných serverů' => 'Bezpečnost' a máte možnost nám oznámit řešení svého problému prostřednictvím naší služby technických Intervencí.

Kompilace a instalace software

Před započetím kompilace, rekompilace nebo instalace nového software pečlivě zvažujte důsledky svého počínání a přijměte všechna nezbytná opatření.

Kontaktujte podporu

Když budete kontaktovat naši technickou podporu, dbejte na to, abyste poskytli maximální technické detaily. Uveďte svůj NIC-Handle, doménu serveru a v případě problému webem také doménové jméno nebo e-mailovou adresu. Neváhejte vysvětlit dosavadní přijaté kroky k řešení problému jiné detaily. Naše podpora ráda pomůže a poradí. Pokud je to možné, používejte prosím pro každý jednotlivý problém vždy jen jedno vlákno komunikace s podporou. Tím se vyhnete dlouhé čekací době a případné ztrátě informací.

Rescue mode a RTM

Vytvořili jsme systémy pro snížení nedostupnosti vašeho stroje v případě poruchy. K dispozici máte RTM, který vám umožní rychle odhalit problémy v hardwaru a RescueMode, který vám umožní obnovit systém kdykoliv.

Varování

  • Nebezpečné příkazy

Nikdy nepoužítejte rm -rf /*. Tento příkaz rekurzivně smaže veškerá data na pevném disku a to bez varování (parametr -rf). Přijdete o veškerá data.

  • Změna default složky roota

Může se stát, že správce serveru změní připojení kořenového adresáře roota (/root). Pak nemůže dojít ke spojení s ssh klíčem ( InstallOVHkey), který používáme k zásahu na vašem počítači v případě potřeby. Stejně tak, pokud znemožníte ssh spojení pro roota nebo změníte-li port pro ssh, který je ve výchozím nastavení port 22, budete mít stejný problém.

Závěrem

Pokud se budete řídit těmito základními doporučeními, můžete se vyhnout problémům se serverem. Postupujte podle všech našich příruček. Jsou vytvořeny tak, aby vám umožnily získat nejlepší výsledky, pokud jde o účinnost vašeho serveru.