Vyhledávání


vytiskni pdf
Jak importovat databázi?


Požadavky:

  • záložní kopie dump: Záloha SQL Manažer , nebo dokumentace k software, jestliže byla databáze vytvořena lokálně,
  • přístupové kódy k databázi, které jsou v e-mailu, který vám byl zaslán při aktivaci webhostingové služby.

Může být nuté vložit následující řádky na začatek vaší zálohy:
use nazev_databaze;


databaze = název, do kterého budete importovat data

Pomocí skriptu
Můžete upravit script. Nahrdte:

- nazev_databaze_sql názvem souboru,
- server_sql názvem serveru, kde je databáze instalována,
- nazev_databaze názvem databáze,
- heslo heslem, které je přiřazeno k databázi.

  • V PHP (importbase.php):
echo "Obnovení vaší databáze probíhá.......

";
system("cat name_of_the_base.sql | mysql --host=server_sql --user=name_of_the_base --password=password name_of_the_base");
echo "Konec. Vaše databáze je na vašem webhostingu.";
?>  • V PERL (importbase.cgi):
#!/usr/bin/perl

print "Obnovení vaší databáze probíhá.......

";
system("cat name_of_the_base.sql | mysql --host=server_sql --user=name_of_the_base --password=password name_of_the_base");
print "Konec. Vaše databáze je na vašem webhostingu.";


Nahrajte skript, který jste vytvořili stejně jako dump do adresáře www. Skript by měl být přístupný přes link http://vase_domena.com/script_path/importbase.php

Poznámka: Jestliže je váš dump v .sql.gz, stačí vám umístit tento příkaz na začátek skriptu:

system("gunzip base_name.sql.gz");


Příklad:

V PHP:

echo "unzip file.....

";
system("gunzip testbackup.sql.gz");
echo "Your base restoration is in progress......

";
system("cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport --password=RtPgDsmL testimport");
echo "Konec. Vaše databáze je na vašem webhostingu.";
?>


In PERL:

#!/usr/bin/perl

print "Unzip file.....

";
system("gunzip testbackup.sql.gz");
print "Obnovení vaší databáze probíhá.......

";
system("cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport --password=RtPgDsmL testimport");
print "End.Your base is on your hosting.";


Přes příkazový řádek

Jestliže máte službu Plan, můžete kopírovat vaši databázi pomocí ssh. Je zapotřebí se připojit na váš ssh server, zvolit adresář a spustit následující příkaz:

cat name_of_the_base.sql | mysql --host=server_sql --
user=name_of_the_base --password=password name_of_the_base


Příklad:
cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport --password=RtPgDsmL testimport


Přes phpMyAdminatd.