Vyhledávání


vytiskni pdf
Instalace collectd na Debian

'Collectd' ja daemon, který zaznamenává každých 10 sekund systémové informace. Data jsou ukládána v souboru a RRD pak může být zobrazeno jako grafy. http://collectd.org/

Požadavky

Development Environment Package debian

* apt-get install devscripts build-essential fakeroot

RRD nástroje

* debian stable: apt-get install librrd0-dev librrds-perl
* debian testing: apt-get install librrd2-dev librrds-perl

libsensors

* apt-get install libsensors-dev

libmysql

* apt-get install libmysqlclient14-dev

Kompilování a instalace balíčku

Kompilování balíčku
mkdir /temp
cd /temp


Stažení poslední verze: http://collectd.org/index.shtml: wget http://collectd.org/files/collectd-3.8.3.tar.bz2
tar jxvf collectd-3.8.3.tar.bz2
cd collectd-3.8.3
dpkg-buildpackage -rfakeroot -sgpg -uc

Jestliže chcete změnit nastavení v `configure` nebo `make`, upravte debian / rules


Instalace
cd ..
dpkg -i collectd_3.8.3-1_i386.deb


Nastavení collectd
Upravte configurační soubor: vi /etc/collectd/default.conf
Poté restartujte collectd deamona: /etc/init.d/collectd restart

Zobrazení RRD grafů
Můžete použít CGI skript, který je nabízen s collectd:
cp /usr/share/doc/collectd/examples/collection.cgi.gz /var/www/
cd /var/www/
gunzip collection.cgi.gz
chown www-data:www-data collection.cgi
chmod 755 collection.cgi