Vyhledávání


vytiskni pdf
Instalace domény pod Windows

Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat doménu na Windows server a je užitečná pro distribuce Basic a Pro Windows. Distribuce Start a Full jsou již dodávány s možností zřízení Webhostingu.

Část této příručky je vytvořena v grafickém prostředí přes TSE link. Pro pomoc s připojením k vašemu serveru se koukněte na tuto příručku: Připojení k Windows.

Navíc musíte nejdříve nastavit nezbytné aplikace s touto příručkou: Nastavení Windows.

Tato příručka vám ukáže jak:

  • Nastavit DNS Domény,
  • Nastavit Microsoft DNS Server,
  • Přidat stránku v IIS,
  • Nastavit sdns1.ovh.net, sekundární DNS.

Ukazatel domény

Prvník krokem je smerovat doménu na DNS zónu vašeho serveru. Aby jste toto udělali, koukněte se na tuto příručku:Nastavení DNS Domény u Dedikovaného serveru.

Vytvoření DNS zóny

Druhý krok spočívá v nastavení dedikovaného serveru.

Začneme nastavením domény v DNS.

Klikněte na Start > All programms > Administration tools > DNS

Zobrazí se Windows DNS Manager.

Klikněte pravým tlačítkem myši na Direct research Zones.

V menu klikněte na New DNS Zone.

Zobrazí se průvodce New DNS Zone.

Klikněte na Next, zkontrolujte, že je Main Zone zaškrtnutá a klikněte na Next.

Do Zone Name napište doménové jméno bez www, které chcete přidat a klikněte na Next.

Ponechte nastavení, které zde je (create new file) a klikněte na Next.

Zvolte do not authorize... a klikněte na Next.

DNS zóna je nyní vytvořena.

Musíte vložit záznamy (A, MX, ...)

Co je potřeba vědět před začátkem

MX: je MX záznam, nebo Messaging Relay. Specifikuje mailový server a má na starosti dostribuci e-mailů konkrétní domény.

MX Registr obsahuje následující informace:

- název Mail Serveru kvůli e-mailům této domény.
- Prioritu funkcí tohoto Mailového serveru.

A: A záznam umožňuje propojit adresu a IP adresu serveru.

CNAME: CNAME záznam, nazývaný také Alias záznam, umožňuje vytvářet různé verze subdomén, které budeou přesměrovány na jakoukoli existující doménu.

Přidat záznam

Nyní si ukážeme příklad vytvoření A záznamu. Postup je trochu odlišný od vytváření jiných záznamů.

V DNS manažeru můžete kliknout na + před Zones of direct research.

Odlišné zaznami se poté objeví na pravé straně.

Klikněte pravým tlačítkem na zónu, o kterou máte zájem a zvolte v menu New Host (A) (nebo jiný typ, který chcete vytvořit).

Dialogové okno zobrazuje.

Nyní se chystáme vytvořit A záznam pro hlavní doménu. Nechtě první pole prázndé. Jestliže chcete vytvořit záznam pro subdoménu, vložte do tohoto pole název subdomény.

Druhé políčko nesmíte upravovat.

Do pole IP musíte vložit IP adresu serveru, který bude hostovat stránky.

Ukážeme si, jak rychle zjistit IP adresu pod Windows.

Klikněte na Start > Execute
Napište příkaz cmd a potvďte kliknutím na OK.
Zobrazí se příkazový řádek.
Napište ipconfig poté Enter.
Poté se zobrazí vaše IP adresa:


Add a host poté OK a nakonec End.

Objeví se zóna. Podobným způsobem můžete přidávat i jiné záznamy. Nyní opustíme DNS server a přidáme stránku na IIS.

Vytváření stránky v IIS

Start > All programms > Internet Services Manager > DNS.

Prostředí je velmi podobné předchozímu. Klikněte na + před názvem serveru, poté klikněte pravým tlačítkem myši ne Web sites.

V menu zvolte New pak Web Site.

Zobrazí se průvodce vytváření stránky.

Klikněte na Next.

Uveďte description pro stránku, například 'osobní stránka' nebo 'Extranet' poté klikněte na Next.

Dostanete následující okno:

V prvním poli choose the IP zvolte IP na které musí být doména hostována. Většinou má váš server pouze jednu IP adresu.

V druhém poli,leave the port by default (80). Můžete změnit tuto hodnotu, ale v tom připadě budou muset návštěvníci specifikovat port ve svých prohlížečích.

Do třetího pole vložte domain name hostované na stránce.Poté klikněte na Next.

IIS vyžaduje specifikaci adresářů, které budou dosažitelné ze stránek. Klikněte na browse a zvolte hlavní adresář stránek. Můžete také vytvořit nový adresář pomocí Create a folder file. Potvrďte kliknutím na OK.
Klikněte na Next.

IIS se vás nyní ptá na operace, které budou povoleny: reading (čtení), writing (zápis), scripts execution (spouštění skriptů), binaries execution (spouštění binárních souborů), ...

Zaškrtněte v pravo co chcete a klikněte na Next poté na End.

Stránka je nyní přidána. Můžete se odpojit.

Nastavení sdns1.ovh.net

Poslední krok spočívá v nastavení DNS zóny na snds1.ovh.net server. Kvůli tomuto prosím navštivte příručku:Instalace Sekundárního DNS.

Poznámka:
Změny se ve Windows projeví okamžitě, ale aktualizace DNS serveru může trvat 24 až 48 hodin.