Vyhledávání


vytiskni pdf
Instalace Sqwebmail na dedikovaný server

Získání zdrojového kódu

Získat zdrojový kód aplikace můžete na oficiálních stránkách http://www.courier-mta.org/sqwebmail/. Dále stačí jen stáhnout zdroják jednoduchým použítím příkazu wget na váš server. Můžete také stáhnout verzi, o kterou máte zájem z: http://prdownloads.soucreforge.net/courier/

Několik užitečných odkazů:

http://www.inter7.com/index.php?page=software,
http://www.courier-mta.org/download.php#sqwebmail.

Instalace

Pro příklad budeme používat sqwebmail-4.0.7 (poslední dostupná verze v době, kdy se vytvářela tato příručka) pro dedikovaný server.

  • Instalace zdrojového kódu na server

Nejprve se připojte na server přes ssh (jak na to: SSSH na dedikovaném serveru):

$ ssh root@nsXXXX.ovh.net
Password:
Last login: Fri Dec 12 10:18:19 2003 from XXXXXXXXXX
Red Hat Linux release 7.2 (Enigma)
Linux nsXXXX.ovh.net 2.4.23 #1 lun déc 1 21:20:36 CET 2003 i686 unknown

machine : XXX
release : 1.45
ip : 213.186.XX.X
hostname : nsXXXX.ovh.net
[root@nsXXXX root]# wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/courier/sqwebmail-4.0.7.tar.bz2 -O /home/ovh/src/soft/sqwebmail-4.0.7.tar.bz2
[root@nsXXXX root]# cd /home/ovh/src
[root@nsXXXX src]# tar -xjf soft/sqwebmail-4.0.7.tar.bz2


Instalace je prováděna uložením dat do adresáře /home/ovh/src. Tento adresář obsahuje všechen software, který je kompilován pro dedikovaný server.

  • Kompilace

Pro začátek se podíváme na základní nastavení, které jsme dříve měli pohledem do souboru config.status.

[root@nsXXXX src]# ls -ld sqwebmail*
drwxrwxrwx 24 alias users 4096 sep 12 10:48 sqwebmail-3.5.1.20030319
drwxrwxrwx 24 alias users 4096 déc 12 17:26 sqwebmail-4.0.7


Upravíme soubor ‘config.status’ v našem oblíbeném editoru:

[root@nsXXXX src]# vi sqwebmail-3.5.1.20030319/config.status


nebo

[root@nsXXXX src]# pico sqwebmail-3.5.1.20030319/config.status


...

Nyní už budeme schopni obnovit základní nastavení pro sqwebmail. Na našich stránkách nalezneme:

exec /bin/sh ./configure '--enable-cgibindir=/home/ovh/cgi-bin/' '--enable-imagedir=/home/ovh/www/webmail' '--with-authvchkpw' '--without-authpam' '--without-authuserdb' '--without-authpwd' '--without-authshadow' '--without-authldap' '--without-authdaemon' --with-db=gdbm --with-userdb=/etc/userdb --with-formdata --enable-utf7-folder-encoding --enable-unicode=iso-8859-1,utf-8 --prefix=/usr/local/share/sqwebmail --with-makedatprog=${prefix}/libexec/sqwebmail/makedatprog-with-authchangepwdir=${prefix}/libexec/authlib --with-authdaemonvar=/usr/local/share/sqwebmail/var/authdaemon --sysconfdir=/usr/local/share/sqwebmail --with-package=sqwebmail --with-version=3.5.1.20030319 --without-socks --no-create --no-recursion


Za pomoci příkazu ./configure. Zde je, co jsme zjistili:

[root@nsXXXX src]# cd sqwebmail-4.0.7
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7]# ./configure --enable-cgibindir=/home/ovh/cgi-bin/ --enable-imagedir=/home/ovh/www/webmail --with-authvchkpw --without-authpam --without-authuserdb --without-authpwd --without-authshadow --without-authldap --without-authdaemon --with-db=gdbm --with-userdb=/etc/userdb --with-formdata --enable-utf7-folder-encoding --enable-unicode=iso-8859-1,utf-8 --prefix=/usr/local/share/sqwebmail --with-makedatprog=/usr/local/share/sqwebmail/libexec/sqwebmail/makedatprog-with-authchangepwdir=/usr/local/share/sqwebmail/libexec/authlib --with-authdaemonvar=/usr/local/share/sqwebmail/var/authdaemon --sysconfdir=/usr/local/share/sqwebmail --with-package=sqwebmail --with-version=4.0.7 --without-socks


To může trvat několik minut.

Poté testujeme nastavení:

[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# make configure-check
SqWebMail? CGI will be installed in /home/ovh/cgi-bin/
Images will be installed in /home/ovh/www/webmail
make[1]: Entre dans le répertoire `/home/ovh/src/sqwebmail-4.0.7/sqwebmail'
URL to the image directory is /webmail
make[1]: Quitte le répertoire `/home/ovh/src/sqwebmail-4.0.7/sqwebmail'


Nastavení vypadá dobře, můžeme spustit kompilaci:

[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# make


To může trvat několik minut.

Jakmile je kompilace dokončena, vše zkontrolujte pomocí následujících příkazů:

[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# make check
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# make install
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# make install-configure
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# chown vpopmail.vchkpw /home/ovh/cgi-bin/sqwebmail
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# chmod 755 /home/ovh/cgi-bin/sqwebmail


Poznámka: NEZAPOMEŇTE SPUSTIT SQWEBMAIL DAEMON pro DO NOT FORGET TO LAUNCH SQWEBMAILD DAEMON, aby bylo možné brát v potaz novou verzi. Jinak dostaneme chybu:

''Internal Error
The webmail system is temporarily unavailable. An error occured in function write: Transport endpoint is not connected''

''Interní chyba
Webmail system je dočasně nedostupný. Došlo k chybě při psaní funkce: Koncový bod není připojen''
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# /usr/local/share/sqwebmail/libexec/sqwebmaild.rc stop
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# /usr/local/share/sqwebmail/libexec/sqwebmaild.rc start


Kontrola

Okamžite zkoušíme přístup na webmail: http://nsXXXX.ovh.net/cgi-bin/sqwebmail.
Připojíme se na náš POP účet pro kontrolu a vše funguje jak má.