Vyhledávání


vytiskni pdf
Serial Over Lan

Serial Over Lan je mechanismus pro použití seriového portu pomocí IP sítě. Abyste to ale mohli používat, je nutné si nastavit svůj operační systém.

Nastavení


Linux


Otevření konzole na seriovém portu


Pro připojení k terminálu musíte otevřít konzoli na IPMI seriovém poru (ttyS2 / COM3).

Před samotnou úpravou souboru /etc/inittab, doporučujeme vytvořit si jeho kopii:
cp /etc/inittab /etc/inittab.backup
pico /etc/inittab

Poté přidáme červéné řádky do /etc/inittab (toto může být trochu jiné v závyslosti na typu distribuce):
# Příklad jak dát getty na sériovou linku (pro terminál)
#
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100
T2:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS2 115200 vt100

Žádost o obnovení nastavení souboru /etc/inittab:
/sbin/init q

Povolíme připojení superuživatele (root) k seriovému portu pro úpravu souboru /etc/securetty a jestliže to bude nutné, přidáme červeně označené řádky:
# UART serial ports
ttyS0
ttyS1
ttyS2

Nastavení sériového portu na grub2


Pro přístup a zobrazení zpráv z kernelu a inicializaci seriového portu musíme změnit nastavení lilo. Zde je postup:

Berte na vědomí, že nastavení může rušit diagnostiku od našich techniků, děkujeme Vám tedy za to, že aktivujete tuto možnost pouze v případě, že víte opravdu dobře co děláte (zprávy z init se budou zobrazovat na seriovém portu a již se nebudou zobrazovat na obrazovce).

Před samotnou úpravou souboru /etc/default/grub si musíme vytvořit kopii:
cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak
pico /etc/default/grub

Zde je příklad /etc/default/grub, přidané či upravené řádky jsou zde červeně:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS2,115200n8"
GRUB_TERMINAL="console serial"
GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --unit=2 --speed=115200 --word=8 --parity=no --stop=1"

Jakmile je změna v /etc/default/grub provedena, je potřeba grub aktualizovat:
# update-grub
Generating grub.cfg ...
Warning: update-grub_lib is deprecated, use grub-mkconfig_lib instead
Found linux image: /boot/bzImage-2.6.38.2-xxxx-grs-ipv6-64
No volume groups found
done


Nastavení lilo na sériový port


Pro přístup k lilo a zobrazení zpráv z kernelu a init seriového portu musíte změnit nastavení lilo. Zde je postup jak:

Berte na vědomí, že nastavení může rušit diagnostiku od našich techniků, děkujeme Vám tedy za to, že aktivujete tuto možnost pouze v případě, že víte opravdu dobře co děláte (zprávy z init se budou zobrazovat na seriovém portu a již se nebudou zobrazovat na obrazovce).

Před úpravou souboru /etc/lilo.conf si uděláme kopii:
cp /etc/lilo.conf /etc/lilo.conf.bak
pico /etc/lilo.conf

Zde je příklad /etc/lilo.conf. Přidané či změněné řádky jsou červené:
prompt
timeout=50
default=linux
boot=/dev/md1
raid-extra-boot=mbr-only
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
lba32
append="console=tty0 console=ttyS2,115200n8"
serial=0,115200n8

image=/boot/bzImage-2.6.38.2-xxxx-grs-ipv6-32
label=linux
read-only
root=/dev/md1

Jakmile jsou změny provedeny, je potřeba aktualizovat lilo:
# lilo -v
LILO version 22.7, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2005 John Coffman
Released 12-Apr-2005 and compiled at 13:42:58 on May 10 2006

Using BIOS device code 0x80 for RAID boot blocks
Reading boot sector from /dev/md1
Using MENU secondary loader
Calling map_insert_data

Boot image: /boot/bzImage-2.6.38.2-xxxx-grs-ipv6-32
Added linux *

Reading boot sector from /dev/sda
/boot/boot.0800 exists - no boot sector backup copy made.
The Master boot record of /dev/sda has been updated.
Reading boot sector from /dev/sdb
Warning: /dev/sdb is not on the first disk
/boot/boot.0810 exists - no boot sector backup copy made.
The Master boot record of /dev/sdb has been updated.