Vyhledávání


vytiskni pdf
Jak správně spustit služby na dedikovaném serveru?

FTP (port 21)
FTP je spravováno ncftpd: www.ncftpd.com

 • Pro zakázání této služby:
Musíte upřavit /etc/inittab (zkontrolujte, zda obsahuje řádek o ncftpd) a restartujte init

# pico /etc/inittab
#/sbin/init q


 • Pro restart služby:
Stačí provést příkaz kill na všechny procesy. ncfpd se nastartuje automaticky.

# killall -9 ncftpd


SSH (port 22)
Když vaše SSH nefunguje, musíte povolit telnet, nebo použít webmin.

SSH je spravováno openssh: www.openssh.com

 • Pro zakázání služby:

# /etc/rc.d/init.d/ssh stop • Pro restart služby:

# /etc/rc.d/init.d/ssh start


Telnet (port 23)
Telnet je spravován xinetd. Musíte upravit konfigurační soubor pro telnet a restartovat xinetd. Nabídka v xinetd pracuje opačně, pro aktivaci služby musíte zvolit no.

# pico /etc/xinetd.d/telnet
#/etc/rc.d/init.d/xinetd restart


 • Pro povolení této služby:

# pico /etc/xinetd.d/telnet
# /etc/rc.d/init.d/xinetd restart


SMTP (port 25)
SMTP je spravován qmail: www.qmail.org
Skript je funkční i na POP3 serveru.

 • Pro zakázání služby:

# cd /
#/etc/rc.d/init.d/qmail stop


 • Pro povolení služby:

# cd /
# /etc/rc.d/init.d/qmail start


DNS (port 53)
DNS je spravován bind: www.isc.org/products/BIND/

 • Pro zakázání služby:

# /etc/rc.d/init.d/named stop


 • Pro povolení služby:

# /etc/rc.d/init.d/named start


Web (port 80)
Web je spravován Apache: httpd.apache.org

 • Pro zakázání služby:

# /etc/rc.d/init.d/httpd stop


 • Pro povolení služby:

# /etc/rc.d/init.d/httpd start


POP3 (port 110)
POP3 je spravován qmail: www.qmail.org

Skript je funkční také na SMTP serveru.

 • Pro zakázání služby:

# cd /
# /etc/rc.d/init.d/qmail stop


 • Pro povolení služby:

# cd /
# /etc/rc.d/init.d/qmail startIMAP (port 143)
IMAP je spravován courier-imap: www.inter7.com/

 • Pro zakázání služby:

# /etc/rc.d/init.d/imapd stop


 • Pro povolení služby:

# /etc/rc.d/init.d/imapd start


MySQL (port 3306)
MySQL je spravováno mysql: www.mysql.com

 • Pro zakázání služby:

# /etc/rc.d/init.d/mysql stop


 • Pro povolení služby:

# /etc/rc.d/init.d/mysql start


Webmin (port 10000)

Webmin je spravován webmin: www.webmin.com

 • Pro zakázání služby:

# /etc/rc.d/init.d/webmin stop


 • Pro povolení služby:

# /etc/rc.d/init.d/webmin start