Vyhledávání


vytiskni pdf
Správa vašeho Mailing listu
Kde můžete spravovat vaše mailing listy?

Pro správu vašich mailing listů se musíte přihlásit do Manažeru.
Jděte do "E-maily" , poté do "Mailing listy" .

Jak vytvořit Mailing list?

Klikněte na "Mailing list" , poté zvolte "Vytvořit" .

Zobrazí se následující stránka:Popis:
Mailing list - adresy, na které mohou autorizovaní uživatelé posílat zprávy, které jsou pak rozeslány všem členům tohoto mailing listu;
E-mail moderátora - zde vložte e-mailovou adresu osoby zodpovědné za přidávání nových uživatelů;

Typy mailing listů:

Každý typ mailing listu má svoje vlastní nastavení. Zvolíte si jedno, které se vám nejlépe hodí. Můžete zároveň nastavit vlastnosti moderování zpráv a členů.

Moderování zpráv - Jestliže zvolíte tuto možnost, zpráva nejprve přijde k moderátorovi, který rozhodne, zda ji přepošle členům mailing listu.
Moderování členů mailing listu - Po aktivaci této možnosti bude moderátor dostávat e-maily od lidí, kteří se chtějí stát členy mailing listu. A moderátor již jen povolí či nepovolí jejich členství.

  • Jmenování moderátora
Pro váš mailing list musíte zvolit moderátora - to je nutné, jestliže aktivujete moderování zpráv. Jestliže tuto možnost neaktivujete, můžete to udělat i později. Nezapomeňte, že moderátor musí být zároveň i členem mailing listu, aby mohl plnit funkci moderátora.
Aby jste toto udělali, klikněte na "Správa Mailing Listů" a "Vytvořit" , vyplňte adresu moderátora a klikněte "Potvrdit" pro dokončení operace.

  • Zápis členů
- členy můžete přidat manuálně jako moderátor v sekci ;
- zájemci o členství se můžou zapsat i sami zasláním e-mailu na:
yourlist-subscribe@yourdomain.tld


Individuální nastavení mailing listu
Většinu textů, které jsou přiřazeny k vlastnostem, můžete změnit. Stačí jen zaslat e-mail na:
yourlist-edit@yourdomain.tld


Jako odezvu obdržíte příručku, jak změny nastavit. Toto jsou texty, které lze změnit:
- bottom of the message (spodní část zprávy)
- FAQ page (stránka často kladených otázek)
- Help page (stránka nápovědy)
- additional information about mailing list (přídavné informace o konferenci)
- special help for moderators (mod_help) (zvláštní pomoc pro moderátory)
- message sent to rejected subscribers (mod_reject) (zpráva odeslaná odmítnutým žadatelům o účast v konferenci)
- moderators help with message to moderate (mod_request) (pomoc od moderátora se zprávou na moderování)
- message sent to subscriber after adding to the list (mod_sub) (zpráva zaslaná členům po přidání do mailing listu)
- message sent to moderators to confirm (mod_sub_confirm) (zpráva zasílaná moderátorům pro potvrzení)
- message sent about invalid email address (mod_timeout) (zasílání zprávy o neplatné e-mailové adrese)
- message to unsubscribe sent to moderators (mod_unsub_confirm) (zpráva od nezapsaného člena posílaná moderátorům)