Vyhledávání


vytiskni pdf

OVHm - Přidání sub-domény na váš dedikovaný server


Úvod

Tato příručka je pro uživatele OVHm, kteří chtějí rychle instalovat sub-doménu na svůj dedikovaný server. Pro uživatele kteří nepoužívají OVH, nebo pro distribuce kde není OVHm dostupné, je určena jiná příručka popisující postup méně automatizovaně: Instalace sub-domény na dedikovaný server.

Na dedikovaný server pochopitelně můžete přidávat sub-domény, které budou viditelné přes web. Sub-doména je doména, která vychází z vaší hlavní domény. Například: stránka1.domena.cz a stránka2.domena.cz. Každá sub-doména ukazuje na jiný adresář na vašem účtu.

Postup

1. Klikněte na ‘OVHM managed domains list


2. Klikněte na link, který odpovídá doméně


3. Vložte název subdomény, poté kliněte na ‘Add


Důležité přejete-li si mít www před vaší sub-doménou, musíte deklarovat v místě pro subdoménu jako v bodě 3 "www.sub-domena.cz" namísto "sub-domena.cz".