Vyhledávání


vytiskni pdf

Jak obnovit má data ze zálohy?


Tato příručka ukazuje postup pro obnovení dat ze zálohy dedikovaného serveru.

Úvod


Záloha je zabezpečený prostor. Umožňuje vám obnovit data, soubory, adt.

Před začátkem


Potřebná technika


Pro ujištění, že byla záloha vašeho serveru správně provedena, zkontrolujte:

  • Že máte dedikovaný server. Tato příručka se nevztahuje na webhosting.
  • Že máte SSH přístup k vašemu serveru pro spuštění skriptů, pro obnovení zálohy
  • SSH klíč k záloze serveru musí být přítomen na vašem serveru
  • Jestliže máte firewall, autorizujte IP záložního serveru pro připojení k SSH portu vašeho serveru

Postup


Existuje několik záloh serveru. Aby jste věděli, která je vaše, obnovte IP vašeho serveru použijte následující pravidla:
IP je ve formátu aaa.bbb.ccc.ddd
Několik případů:
213.186.ccc.ddd, kde ccc < 40, záložní server je superbackup1.ovh.net
213.186.ccc.ddd, kde ccc < 50, záložní server je superbackup3.ovh.net
213.186.ccc.ddd, kde ccc > 50, záložní server je superbackup2.ovh.net
213.251.ccc.ddd, kde ccc < 160, záložní server je superbackup4.ovh.net
213.251.ccc.ddd, kde ccc > 160, záložní server je superbackup5.ovh.net

Například:
IP = 213.186.57.143 ve formátu aaa.bbb.ccc.ddd je ccc = 57. Takže záložní server je: superbackup2.ovh.net

Zde je postup pro přístup k zálohovaným datům. Použijte následeující příkaz:
/usr/bin/rsync -ova --password-file=/etc/rsync.dir/backup.pass name.machine.net@superbackup2.ovh.net::name_module/backup_name/dir/file destination_dir

Nahraďte name_module názvem specifikovaným v době, kdy jste si zálohu instalovali, ve formuláři s machinename_number. Základním nastavení je, máte-li jen jeden server, namemachine_1, když máte dvě zálohy (týdení záloha + záloha z předešlého dne), budete mít namemachine_1 a namemachine_2.

  • Nahraďte name_backup názvem, který vám přišel na e-mail na konci vašeho zálohování, ve formuláři backup_date_hour
  • Nahraďte /dir/file souborem pro obnovení
  • Nahraďte rep_destination místem, kde by jste chtěl ukládat soubory

Jestliže máte snpashoty, postup je stejný, přizpůsobte název zálohy k tomu, který souhlasí s požadovaným snapshotem.
Pro seznam vašeho záložního prostoru:
/usr/bin/rsync --password-file=/etc/rsync.dir/backup.pass name.machine.net@superbackup2.ovh.net::name_module/

Pro seznam vaší zálohy:
/usr/bin/rsync --password-file=/etc/rsync.dir/backup.pass name.machine.net@superbackup2.ovh.net::name_module/name_of_backup/

Jinak je zde malý skript, který vytvořil náš zákazník pro usnadnění. Přizpůsobte si ho pro váš typ zálohy a zálohovací server:
#!/bin/sh
BACKUP=superbackup2.ovh.net
MACHINE=name.machine.net
/usr/bin/rsync -roa --password-file=/etc/rsync.dir/backup.pass $MACHINE@$BACKUP::$MACHINE$1 $2

echo "recovered file : $1"
echo "remise file : $2"
echo

Uložte si ho do souboru backup.sh, nastavte ho pomocí “chmod u+x” pojmenujte ho následovně:
./backup.sh /var/named/ovh.net /root/ovh.net.zone

VAROVÁNÍ Nikdy neporušte / vašeho nového disku se záložními daty. Toto by způsobilo zničení souboru /etc/fstab a ohrozilo by váš dedikovaný server. Stejně tak nesmíte obnovit /etc adresář, protože by došlo ke smazání /etc/fstab, ale také /etc/ovhrelease. Riskujete problémy při příštím restartu a aktualizaci dat.

Shrnutí


Pro seznam obsahující vaši zálohu ze serveru:
/usr/bin/rsync --password-file=/etc/rsync.dir/backup.pass `hostname`@superbackup.ovh.net::`hostname`