Vyhledávání


vytiskni pdf
Použití bloku IP RIPE ve Virtuálním Racku

Požadavky


Pro použití funkcí, popsaných v této příručce, musíte mít Virtuální Rack. Pro zobrazení nabídky můžete kliknout zde: Virtuální Rack pro pomoc při nastavení Vracku se podívejte na tuto příručku: Nastavení Vrack

Budete potřebovat:
 • Mít Virtuální rack (vrack)
 • Mít alespoň jeden dedikovaný server z řady EG, MG či HG (Ethernet 1 Gb/s) se zaplaceným profesionálním použitím.
 • Mít znalosti připojení se pomocí ssh SSH (pro linuxové servery)
 • Blok IP

Info!
Můžete přepnout již existující blok IP adres na virtuální rack. Pro více informací se podívejte na Checkout & Switch!


Obecně


Virtuální rack spojí dohromady několik virtuálních serverů (nezáleží na počtu a jejich fyzickém umístění v datacentru) a připojí se k virtuálnímu switchi pomocí jedné privátní sítě. Vaše servery proto mezi sebou mohou komunikovat privátně a se zabezpečením (dedikovaná VLAN).

Objednání bloku RIPE


Můžete si objednat blok RIPE přímo pro váš virtuální rack. Přihlašte se do manažeru a zvolte virtuální rack
"vrackXXXX" v domovském adresáři pod "Dedikované servery"> "Infrastruktura". Klikněte na poté na a potvrďte vaši objednávku.

Použití již existujícího bloku IP RIPE


Máte již blok IP RIPE přiřazený k vašemu serveru? V takovém případě ho můžete přepnout přímo na váš VLAN. Nezáleží při tom na faktu zda server je či není součástí této VLAN.

UPOZORNĚNÍ!!

 • Tato procedura předělá rozdělené bloky a všechny budou přesměrovány na IP VLAN.
 • Všechny virtuální MAC adresy spojené s tímto blokem budou smazány.
Mějte na paměti, že dojde k zastavení funkce těchto IP v bloku, nebo proveďte migraci (viz níže).


Přihlašte se do Manažeru V3 a zvolte server s přiřazeným blokem IP RIPE.
Jděte do sekce poté , zvolte blok a poté klikněte na
V rolovacím menu "Změnit směrování na" zvolte virtuální umístění VrackXXXX.

Nastavení RIPE VRACK

Doporučujeme si nejdříve nainstalovat následující balíčky pro usnadnění nastavení a diagnostiky v případě problemů:

 • vlan a vconfig Důležité pro nastavení VRACK
 • tcpdump Pro nasloucháni NICs
 • netcat a nc Pro testování přenosu mezi servery
 • fping Je užitečné pro pingování řady IP adres
 • netmask a whatmask Umožní vám zobrazit počet dostupných IP adres


Debian & Ubuntu


DŮLEŽITÉ!!
Pozorně si přečtěte aktivační e-mail či e-mail o přepnutí vašeho bloku, kde jsou důležité informace! Obsahuje IP, kterou nemusíte nastavovat, IP sítě, IP broadcast a masku sítě vašeho bloku. S obsaženými inforacemi pracujte opatrně.


Instalace balíčků:
testvrack1:~# apt-get install vlan netcat fping tcpdump netmask

Upravte soubor s konfigurací sítě /etc/network/interfaces a přidejte následující. XXXX nahraďte tagem vašeho vracku. (pro druhý to bude takto: eth0.XXXX
1, pro třetí: eth0.XXXX
2, atd.)

auto eth0.2009::0
iface eth0.2009::0 inet static
address 178.33.8.72 # put here RIPE IP FailOver? you want to assign to this server
network 178.33.8.64 # put here the first ip of your RIPE block
broadcast 178.33.8.79 # put here the last ip of your RIPE block
netmask 255.255.255.240 # to get the mask of your network, run the command: netmask -s votre_bloc (example : 178.33.8.64/28)

Poté restartujte síťové rozhraní:
/etc/init.d/networking restart

Pro kontrolu vašeho nastavení:
testvrack1:~#ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:c0:b9:98:f3
inet adr:94.23.196.195 Bcast:94.23.196.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:48325 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:28121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:4033662 (3.8 MiB) TX bytes:3680376 (3.5 MiB)
M�moire:e0200000-e0220000

eth0.2009 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:c0:b9:98:f3
inet adr:10.0.0.1 Bcast:10.255.255.255 Masque:255.0.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3726 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2775 errors:0 dropped:4 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:174402 (170.3 KiB) TX bytes:181332 (177.0 KiB)

eth0.2009::0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:c0:b9:98:f3
inet adr:178.33.8.71 Bcast:178.33.8.79 Masque:255.255.255.240
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1291 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1291 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:146137 (142.7 KiB) TX bytes:146137 (142.7 KiB)


testvrack1:~# route -n
IP Routing Table
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
178.33.8.64 0.0.0.0 255.255.255.240 U 0 0 0 eth0.2009
94.23.196.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0.2009
0.0.0.0 10.255.255.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0.2009
0.0.0.0 94.23.196.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Jako test vašeho nastavení můžete použít ping brány:
testvrack1:~# ping 178.33.8.79
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.255.255.254: icmp_seq=1 ttl=63 time=9.46 ms
64 bytes from 10.255.255.254: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.219 ms

Či jiný virtuální server ve vašem virtuálním racku, kde jte již nastavili popsané informace níže:
testvrack1:~# ping 178.33.8.72
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=8.83 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.220 msGentoo


DŮLEŽITÉ!!
Pozorně si přečtěte aktivační e-mail či e-mail o přepnutí vašeho bloku, kde jsou důležité informace! Obsahuje IP, kterou nemusíte nastavovat, IP sítě, IP broadcast a masku sítě vašeho bloku. S obsaženými inforacemi pracujte opatrně.

Instalace balíčků:
testvrack1:~# emerge vconfig netcat fping tcpdump whatmask

Upravte nastavení sítě /etc/conf.d/net a nahraďte XXXX vaším tagem pro vrack:
vlans_eth0="XXXX"

vconfig_eth0=( "set_name_type VLAN_PLUS_VID_NO_PAD" )

config_vlanXXXX=( "10.0.0.1 netmask 255.0.0.0"
"IP.FAIL.OVER.RIPE netmask MASQUE.DE.VOTRE.RESEAU brd IP.DE.BROADCAST.RIPE")

Pro získání masky vaší sítě použijte příkaz: whatmask 178.33.8.64/28
Příklad nastavení IP 178.33.8.71 block 178.33.8.64/28:
vlans_eth0="2009"

vconfig_eth0=("set_name_type VLAN_PLUS_VID_NO_PAD")

config_vlan2009=( "10.0.0.1 netmask 255.0.0.0"
"178.33.8.71 netmask 255.255.255.240 brd 178.33.8.79")

Poté restartujte síťové rozhraní:
/etc/init.d/net.eth0 restart


Pro kontrolu vašeho nastavení:
testvrack1 ~ # ip addr show
1: lo: mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope host lo
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether 00:1c:c0:b9:98:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 94.23.196.195/24 brd 94.23.196.255 scope global eth0
inet 213.186.37.47/32 brd 213.186.37.47 scope global eth0
3: dummy0: mtu 1500 qdisc noop state DOWN
link/ether 66:cf:9f:b3:f7:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: tunl0: mtu 1480 qdisc noop state DOWN
link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: gre0: mtu 1476 qdisc noop state DOWN
link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
11: vlan2009@eth0: mtu 1500 qdisc noqueue state UP
link/ether 00:1c:c0:b9:98:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.1/8 brd 10.255.255.255 scope global vlan2009
inet 178.33.8.71/28 brd 178.33.8.79 scope global vlan2009


testvrack1 ~ # route -n
IP Routing Tables
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
178.33.8.64 0.0.0.0 255.255.255.240 U 0 0 0 vlan2009
94.23.196.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 vlan2009
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 94.23.196.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Pro test vašeho nastavení můžete použít ping na bránu:
testvrack1:~# ping 178.33.8.79
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.255.255.254: icmp_seq=1 ttl=63 time=9.46 ms
64 bytes from 10.255.255.254: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.219 ms


Či jiný virtuální server ve vašem virtuálním racku, kde jte již nastavili popsané informace níže:
testvrack1:~# ping 178.33.8.72
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=8.83 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.220 ms


CentOS & RedHat? & Fedora


DŮLEŽITÉ!!
Pozorně si přečtěte aktivační e-mail či e-mail o přepnutí vašeho bloku, kde jsou důležité informace! Obsahuje IP, kterou nemusíte nastavovat, IP sítě, IP broadcast a masku sítě vašeho bloku. S obsaženými inforacemi pracujte opatrně.

Instalace balíčků, netcat (nc) je již nainstalován:
testvrack2:~# yum install vconfig tcpdump

Pro instalaci fping:
wget http://fping.sourceforge.net/download/fping.tar.gz
tar zxvf fping.tar.gz
cd fping-2.4b2_to/
./configure
make
make install

Pro instalaci whatmask:
Waiting compiled rpm

Zkopírujte soubor s nastavením vrack a přidejte číslo vašeho virtuálního rozhraní:
cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.XXXX /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.XXXX:0

Poté upravte soubor:
DEVICE=eth0.XXXX:0 # Místo XXX použijte tag vaší vlan
VLAN=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=178.33.8.72 # Zde vložte IP RIPE FailOver?, který chcete přiřadit k serveru
NETMASK=255.255.255.240 # Vložte první IP vašeho bloku RIPE
ONBOOT=yes
BROADCAST=178.33.8.79 # Vložte poslední IP vašeho bloku RIPE

Poté instalujte síťové rozhraní:
ifup eth0.2009:0

Pro ověření nastavení:
root@testvrack2 ~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:C0:BA:D4:54
inet addr:94.23.196.217 Bcast:94.23.196.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:319842 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:267546 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:366903141 (349.9 MiB) TX bytes:228654217 (218.0 MiB)
Memory:e0200000-e0220000

eth0.2009 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:C0:BA:D4:54
inet addr:10.0.0.2 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:110446 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:45326 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:110613350 (105.4 MiB) TX bytes:108015196 (103.0 MiB)

eth0.2009::0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:C0:BA:D4:54
inet addr:178.33.8.72 Bcast:178.33.8.79 Mask:255.255.255.240
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:140 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:140 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:19479 (19.0 KiB) TX bytes:19479 (19.0 KiB)


root@testvrack2 ~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
178.33.8.64 0.0.0.0 255.255.255.240 U 0 0 0 eth0.2009
94.23.196.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0.2009
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0.2009
0.0.0.0 94.23.196.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Jako test vašeho nastavení můžete použít ping brány, či jiný virtuální server ve vašem virtuálním racku, kde jte již nastavili popsané informace níže:
root@testvrack2 ~# ping 178.33.8.71
PING 10.255.255.254 (10.255.255.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.255.255.254: icmp_seq=1 ttl=255 time=8.36 ms
64 bytes from 10.255.255.254: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.407 ms
64 bytes from 10.255.255.254: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.388 ms

root@testvrack2 ~# ping
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=11.4 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.218 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.213 ms


Postup migrace bez přerušení

Na této části se nyní pracuje