Vyhledávání


vytiskni pdf
Kódy odpovědí HTTP serveru

Cílem této příručky je ukázat několik návratových kódů HTTP serveru a u některých doplnit návod jak se jim předejít.

Kategorie

HTTP server vrací 5 kategorií kódů:

100 - 199 : Informační
200 - 299 : Úspěch
300 - 399 : Přesměrování
400 - 499 : Chyba klienta
500 - 599 : Chyba serveru


Pro usnadnění čtení kódu si orzdělíme tyto kategorie na 2 sekce: Správné kódy a Chybové kódy . Kódy 100-299 jsou správné kódy a 300-599 jsou chybové kódy.

Hlavní kódy

  • Správné kódy

200 : Standardní odpověď na správnou HTTP odpověď
202 : Akceptováno. Požadavek byl schválen na zpracování, ale zpracování nebylo dokončeno
205 : Resetovat obsah. Restartujte formulář (CGI)


  • Chybové kódy

301 : Navždy přesunuto. Zdrojový kód již na tomto serveru není dostupný.
302 : Nalezeno. Zdrojový kód je na tomto serveru dočasně nedostupný.
305 : Uživatel Proxy.
400 : Špatný požadavek. Byla detekována chyba v syntaxi.
401 : Neautorizováno. Dokument či adresář je chráněn.
403 : Zakázáno. Není povoleno zobrazovat tento adresář (BAN).
404 : Dokument nebyl nalezen.
414 : URI-odpověď je příliš dlouhá. URL je delší, než-li povolené maximum.
415 : Nepodporovaný typ média.
500 : Interní chyba serveru.
501 : Není implementováno. Akce není podporována serverem.
503 : Služba je dočasně nedostupná.
505 : Verze HTTP není podporována.


  • Řešení

Chyba 500

Chyba 500 říká, že CGI, nebo PHP skript nebyl proveden správně. To může být způsobeno:

- .htaccess obsahuje chybu,
- práva 777 na adresáři a/nebo u CGI či PHP souboru. Maximální povolená práva jsou 755. Nikdy nesmí být 777,
- jestliže se chyba objeví po delším časovém úseku, může jít o vypršení času na odpověď skriptu,
- může jít o chybu ve skriptu (ve zdrojovém kódu).