Vyhledávání


vytiskni pdf

Přenos FTP


Jak funguje FTP (File Transfert Protocol)?

Jak přenášet soubory pomocí FTP?

Princip přenosu je jednoduchý: upload (z vašeho počítače na server) nebo download (ze serveru na váš počítač). V obou případech existují 2 módy přenosu: binární, nebo textový (ASCII) mód.

Jaký je rozdíl?
Jednoduše jde o překlady mezi uživatelovým počítačem a serverem.

Jestliže máte MAC a rozhodnete se kopírovat soubory na unixový server v binárním módu, vytvoří se přesná kopie a text nebude kompatibilní s unixovým systémem. Jestli si přejete kopírovat data z PC na MAC server či z Windows na Unix, bude výsledek stejný. Aby byl text kompatibilní, musíte data kopírovat v textovém módu. Toto automaticky změní mód na textový.

U binárního (předkompilované aplikace) není překlad potřeba.
Skripty (Perl, PHP, atd.) jsou v textovém formátu a proto musí být přenášeny v textovém formátu.

Ve většině FTP klientů je nastavený mód přenosu v uživatelském nastavení. Nejčastěji je toto nastavení vytvářeno automaticky. V ostatních případech se aplikace sama rozhodne, v jakém formátu bude přenos provádět (binární či textový). Tato automatická volba se může v některých případech zmílit, obzvláště u aplikací Perl, které ftp klienti považují za binární programy (a jsou tedy přenášeny binárně), ale měli by se přenášet v textovém módu.

Za účelem přesunutí vašich stránek, aby byli online, se prosím podívejte na následující příručku:
Stránky online
Pro příklad nastavení FTP klienta se můžete podívat na Použití FTP

Chyby

data socket error : connection refused

Snažíte se připojit k serveru a obdržíte následující chybu:

data socket error : connection refused což ve zkratce znamená, že bylo spojení odmítnuto. To se stává kvůli používání routeru či brány. V tomto případě musíte použít nastavení vašeho FTP klienta nazývané: passive off. Připojení by pak mělo fungovat bezproblémů.

error 530: Login incorrect

Vaše uživatelské jméno či heslo nejsou správné. Zkontrolujte své uživatelské údaje (pozor na velká a malá písmena) a ověřte, zdali jste při připojování nezvolili anonymous v nastavení FTP aplikace.

Jestliže ani toto nevyřeší váš problém s připojením, zkontrolujte to v manažeru a pokuste se změnit FTP heslo, jako je to vysvětlené zde Ztráta hesla k FTP.