Vyhledávání


vytiskni pdf

Diskové oddíly na pevném disku pod Linux na VPS

Pozor

Tato změna musí být prováděna s velkou opatrností. Jakákoli chyba může vést ke ztrátě dat. DOporučujeme si před touto akcí vytvořit snapshot či kontaktovat podporu aby toto provedla jako součást placeného zásahu.

Rozdělení diskových oddílů

1-Zkontrolujte prostor pevného disku

V ssh spusťte následující příkaz:

fdisk -ul /dev/sda

výsledek:

vps:~# fdisk -ul /dev/sda Disk /dev/sda: 53.6 GB, 53687091200 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 6527 cylinders, total 104857600 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0x00031d4d Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 4096 16773120 8384512+ 83 Linux /dev/sda2 16773121 20964824 2095852 82 Linux swap / Solaris vps:~#
Je velice důležité si poznamenat čísla, která reprezentují start Vašho oddílu (V našem příkladě: 4096).

2 - Odebrání diskových oddílů.


vps:~# fdisk -u /dev/sda The number of cylinders for this disk is set to 6527. There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024, and could in certain setups cause problems with: 1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO) 2) booting and partitioning software from other OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK) Command (m for help): d Partition number (1-4): 2 Command (m for help): d Selected partition 1

3 - Ověření úspěšného odebrání diskových oddílů

Command (m for help): p Disk /dev/sda: 53.6 GB, 53687091200 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 6527 cylinders, total 104857600 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0x00031d4d Device Boot Start End Blocks Id System Command (m for help):

4 - Opětovné vytvoření diskových oddílů

 • 4.1 Primární diskový oddíl
 • 
  Vytvoříme diskový oddíl a ponecháme 2 GB pro SWAP
  
  
  Command (m for help): n Command action e extended p primary partition (1-4) p
  p <= je zvolen primární oddíl.
  Musíte být extrémně opatrní při specifikaci správného počátku Vašeho oddílu. Na začátku naší příručky je toto v příkladu uvedeno jako sektor 4096. Proto nyní musíme obnovit oddíl od tohoto sektoru.
  Partition number (1-4): 1 First sector (63-104857599, default 63): 4096 Last sector or +size or +sizeM or +sizeK (4096-104857599, default 104857599): +48G

  (48 GB k tomuto oddílu bude alokováno 48 GB)
 • 4.2 Oddíl pro SWAP

 • Zkontrolujeme, zda je primární oddíl vytvořen:
  
  
  Command (m for help): p Disk /dev/sda: 53.6 GB, 53687091200 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 6527 cylinders, total 104857600 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0x00031d4d Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 4096 93754096 46875000+ 83 Linux
  Je velmi důležité vytvořit druhý diskový oddíl po tom prvním. End=93754096 Druhý diskový oddíl bude začínat na sektoru 93754096+1 => 93754097
  Diskový oddíl 2 by měl začít na konci oddílu 1 =>93754096 +1 => 93754097 • Vytváření


 • 
  
  Command (m for help): n Command action e extended p primary partition (1-4) p Partition number (1-4): 2 First sector (63-104857599, default 63): 93754097 Last sector or +size or +sizeM or +sizeK (93754097-104857599, default 104857599): Using default value 104857599

5-Upravení a vytvoření nového oddílu

Command (m for help): a Partition number (1-4): 1 Command (m for help): t Partition number (1-4): 2 Hex code (type L to list codes): 82 Changed system type of partition 2 to 82 (Linux swap / Solaris) Command (m for help): w The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy. The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot. Syncing disks.
Nástroj fdisk opustíte pomocí kláves: ctrl + c a napište ":quit"

6-Reboot VPS

vps:~# reboot && exit

7 - Allocating the maximum size of your partition


vps:~# resize2fs /dev/sda1 resize2fs 1.41.3 (12-Oct-2008) Filesystem at /dev/sda1 is mounted on /; on-line resizing required old desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 3 Performing an on-line resize of /dev/sda1 to 11718750 (4k) blocks. The filesystem on /dev/sda1 is now 11718750 blocks long.

8 - Aktivace SWAP


vps:~# mkswap /dev/sda2 Setting up swapspace version 1, size = 5684985 kB no label, UUID=20b49afd-51bd-4543-b79b-bb651f2041c4 vps:~# swapon /dev/sda2

9 - Konečné ověřeníNapište: df -h

vps:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 45G 741M 42G 2% / tmpfs 244M 0 244M 0% /lib/init/rw udev 10M 2.8M 7.3M 28% /dev tmpfs 244M 0 244M 0% /dev/shm