Vyhledávání


vytiskni pdf
Others (Jiné)

File manager (správce souborů)


Jděte do adresáře nového uživatele a zvolte adresář www.Information button (Informační tlačítko)


Informační tlačítko umožňuje mít následující dialogová okna:Rights modification (Změna práv)


Změníme přístupová práva uživatelů a skupin, nahradíme jednoduše nobody jménem uživatele. Musíme dostat toto: