Vyhledávání


vytiskni pdf

Správa RaidSoft? na Windows Server 2008


Vytvoření RAIDu


Otevřete si Server Manager:
Start => Administrative Tools => Server Manager

Jděte do sekce:
Storage => Disk Management:Pravým tlačítkem myši klikněte na disk, který chcete mít v RAIDu a zvolte "Create a Mirror":Nyní si zvolte disk pro nastavení RAIDu a potvrďte volbou "Add Mirror":

Váš RAID je nyní vytvořen a synchronizuje se:Obnovení RAIDu


Abyste mohli toto udělat, musíte odebrat existující RAID:

Otevřete si Server Manager:
Start => Administrative Tools => Server Manager

Jděte do sekce:
Storage => Disk Management:Pravým tlačítkem myši klikněte na disk s RAIDem a zvolte "Delete Volume Mirror":Poté si zvolte disk pro odebrání z RAIDu a zvolte "Remove Mirror"Pro obnovení RAIDu stačí projít kroky v sekci "Vytvoření RAIDu"

Obnovení RAIDu ve WinRescue


Pro přidání disku na existující oddíl z WinRescue? mode, spusťte diskpart

Dojde k identifikování existujících oddílů ze seznamu oddílů:

DISKPART> disk volume
Jestliže máte více oddílů, musíte spustit následující příkaz:

DISKPART> create volume simple size=n disk=n


Oddíl identifikovaný v příkladu je oddíl 0. Po identifikaci oddílu můžete prohlížet záznamy, které mohou být zahrnuty v obrazu. To provedete příkazem:

DISKPART> list disk

Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
-------- ---------- ------- ------- --- ---
Disk 0 Online 1863 GB 9 MB *
Disk 1 Online 1863 GB 1863 GB *
V tomto případě musíme přidat disk jako obraz disku pro náš oddíl použitím "Disk add". Jestliže vložený disk není dynamický, musí být konvertován pomocí tohoto příkazu:

select disk 1
convert dynamic


Dalším krokem je volba disku a existujícího oddílu:

DISKPART> select disk 1
DISKPART> select volume 0


Oddíl 0 je zvoleným oddílem.

Nyní může být oddíl opětovně vytvořen pomocí add disk, indikující číslo disku pro přidání oddílu (v našem příkladu disk 1):
DISKPART> add disk=1

DISKPART succeeded in adding a mirror to the volume.


DISKPART přidal oddíl disku.

Nyní můžete buďto čekat na resynchronizaci ve WinRescue?, nebo restartovat stroj pomocí změny netbootu v Manažeru na HD.

Pro následnou rekonstrukci RAIDu použijte příkaz:

DISKPART> list volume


Všechny operace naleznete vypsané níže: