Vyhledávání


vytiskni pdf
NAS HA / NAS

POPIS


NAS (Network Attached Storage) je file server, který je připojený k síti. Primární funkcí je ukládání dat na centralizovaném místě pro síťvé zákazníky.

Požadavky:
Abyste mohli využít nabídky NAS, potřebujete mít dedikovaný server u OVH a na něm aktivovanou službu profesionálního využití.
Nemáte ještě dedikovaný server? Klikněte sem a objednejte si.


Objednávka


Pro objednání NAS, jděte do svého manažeru v3
click here


- Klikněte na jeden z dedikovaných serverů.
- Klikněte na SLužby .
- Klikněte na Spravovat Váš NAS .
- Klikněte na Objednat NAS .


Poté zvolte typ a délku platnosti služby NAS


Nastavení


S NAS HA můžete vytvářet více diskových oddílů

1- Vytvoření diskového oddílu:

Jděte do svého Manažeru v3:
https://www.ovh.co.uk/managerv3/

- Klikněte na Váš dedikovaný server.
- Klikněte na Služby.
- Klikněte na Spravovat NAS .

- V sekci jděte do NAS a uvidíte NAS HA
- Poté klikněte na Správa diskových oddílů
a vyplňte požadovaný formulář:


Attention : Pozor: Jakmile toto aktivujete, již se nebudete moci vrátit do původního stavu


2- Autorizace serverů pro připojení

ro povolení serveru se připojit k NAS, klikněte na ACL ikonu.

Pro povolení či zakázání přístupu na NAS server zaškrtněte On či Off radio button.

Poznámka: Pro ověření, zda je server povolen klikněte na ikonu .


Linux


V našem příkladě vytvoříme diskový oddíl pojmenovaný partition1 v manažeru v3

Mounting parity NFS je platný pouze pro Linuxové servery.

Debian

NFS připojení


- Nejprve nainstalujte "nfs-client":

aptitude install nfs-client


- Poté proveďte připojení Vašeho diskového oddílu použitím následujícího příkazu:

mount -t nfs Ip_NAS_HA:/zpool-000xxx/partition1 /mnt/


příklad:

mount -t nfs 10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt/


Tento příkaz je zaslán v e-mailu, který Vám potvrzuje instalaci Vašeho nas či miniNAS

Pro spuštění po startu, přidejte toto do /etc/fstab:

10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt nfs rw,relatime 0 0

připojení CIFS


- Instalace smbfs:
aptitude install smbfs


- Poté proveďte připojení diskového oddílu příkazem:

mount -t cifs //IP_NAS/zpool-000xxx_NOMPARTITION /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


příklad:

mount -t cifs //10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


Pro spuštění po startu, přidejte toto do /etc/fstab:

//10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt cifs rw,relatime,ouid=nobody,gid=nogroup,password='' 0 0Release 2


NFS připojení


- Spusťte služby NFS

/etc/init.d/nfs start


Pro připojení Vašeho diskového oddílu NFS:

mount -t nfs Ip_NAS_HA:/zpool-000xxx/partition1 /mnt/


příklad:

mount -t nfs 10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt/


Tento příkaz je zaslán v e-mailu, který Vám potvrzuje instalaci Vašeho nas či miniNAS

Pro spuštění po startu, přidejte toto do /etc/fstab:

10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt nfs rw,relatime 0 0

a spusťte příkaz:

rc-update -a nfs defaultsCIFS připojení


- Instalujte mount-cifs s pomocí příkazu:
emerge mount-cifs


- Poté proveďte připojení diskového oddílu pomocí příkazu:

mount -t cifs //IP_NAS/zpool-000xxx_NOMPARTITION /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


příklad:

mount -t cifs //10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


Pro spuštění po startu, přidejte toto do /etc/fstab:

//10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt cifs rw,relatime,ouid=nobody,gid=nogroup,password='' 0 0Centos


NFS připojení


- Instalujte nfs-utils a portmap

yum install nfs-utils portmap


- Poté spusťte portmap:

/etc/init.d/portmap start


- Pro připojení Vašeho diskového oddílu NFS:

mount -t nfs Ip_NAS_HA:/zpool-000xxx/partition1 /mnt/


příklad:

mount -t nfs 10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt/


Tento příkaz je zaslán v e-mailu, který Vám potvrzuje instalaci Vašeho nas či miniNAS

Pro spuštění po startu, přidejte toto do /etc/fstab:

10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt nfs rw,relatime 0 0

CIFS připojení


- Instalujte Samba-client:

yum install samba-client


-- Pro připojení Vašeho diskového oddílu NFS:

mount -t cifs //IP_NAS/zpool-000xxx_NOMPARTITION /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


příklad:

mount -t cifs //10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt/ -ouid=nobody,gid=nobody,password=''


Pro spuštění po startu, přidejte toto do /etc/fstab:

//10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt cifs rw,relatime,ouid=nobody,gid=nobody,password='' 0 0


Debian

NFS připojení


- Nejprve nainstalujte "nfs-client":

aptitude install nfs-client


- Pro připojení Vašeho diskového oddílu NFS:

mount -t nfs -o _netdev,mountproto=tcp Ip_NAS_HA:/zpool-000xxx/partition1 /mnt/


příklad:

mount -t nfs -o _netdev,mountproto=tcp 10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt/


Tento příkaz je zaslán v e-mailu, který Vám potvrzuje instalaci Vašeho nas či miniNAS

Pro spuštění po startu, přidejte toto do /etc/fstab:

10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt nfs rw,_netdev,mountproto=tcp 0 0

CIFS připojení


- Instalujte smbfs:
aptitude install smbfs


- Pro připojení Vašeho diskového oddílu NFS:

mount -t cifs //IP_NAS/zpool-000xxx_NOMPARTITION /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


příklad:

mount -t cifs //10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


Pro spuštění po startu, přidejte toto do /etc/fstab:

//10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt cifs rw,relatime,ouid=nobody,gid=nogroup,password='' 0 0


Windows


Na Windows serveru nemůžete provést cifs připojení.

Windows 2008

Otevřete příkazový řádek a proveďte příkaz:

net use z: \\IPNAS\zpool-000XXX_NOM_PARTITION_1


příklad:

net use z: \\10.16.100.10\zpool-000206_partition1


Windows 2003

Otevřete příkazový řádek a proveďte příkaz:

net use z: \\IPNAS\zpool-000XXX_NOM_PARTITION_1


příklad:

net use z: \\10.16.100.10\zpool-000206_partition1