Vyhledávání


vytiskni pdf
SHAREPOINT 2010

ÚVOD

Rychlá příručka pro vytvoření první stránky v aplikaci Sharepoint 2010.

1 - VYTVOŘENÍ WEBOVÉ APLIKACE

První krok: vytvořit webovou aplikaci

- Spusťte "Sharepoint 2010 Central Administration" , klikněte na "Application Management", a "Manage web Applications"- V sekci "Manage web Applications" klikněte na "New" které je umístěno na stránce vlevo nahoře.
poznámka: Jestliže je tlačítko "New" šedé, změňte URL stránky na -> http://localhost:xxxxx (zachovejte stejné číslo portu)- Zadejte číslo portu pro webový přístup.- Zadejte URL podle Vaší volby pro veřejný přístup
poznámka: Použijte platné URL, které je nastaveno v OVH Manažeru- Zvolte zabezpečený účet "Network Service"- Upravte si služby podle Vaší potřeby.- Čekejte , čekejte, ... čekejte- Zpráva o úspěšném provedení!- Váš nový vstupní bod se nyní zobrazí v detailech stránky.2 - VYTVOŘENÍ STRÁNKY

Nyní můžete vytvářet mnoho stránek a přiřadit je k Vaší nově vytvořené webové aplikaci.

- Spusťte "Sharepoint 2010 Central Administration", klikněte na "Application Management", klikněte na "Create Site Collections"- Zkontrolujte, že jste ve správné webové aplikaci (vytvořené výše). Zadejte název stránky a přidejte rychlý komentář. Vložte URL této nové stránky.- Zvolte template, který si přejete pro přiřazení Vaší stránky a účet, kterému chcete dát administrátorská práva pro toto rozhraní pro správu. Může být zvolen i druhý účet.- čekejte, čekejte ...- Zpráva o úspěšném provedení!Nová stránka je nyní dostupná, nežli ji začnete testovat, doporučujeme ještě chvíli vyčkat


3 - UŽIVATELSKÁ PRÁVA

a - Vytvoření uživatele

Uživatelé musí být vytvářeni nejdříve na lokálním serveru.

- Spusťte "Server Manager", zvolte "Configuration", "Local Users and Groups","Users". Pravé kliknutí na "Users". Nového uživatele přidáte pomocí tlačítka "New User..."Toto opakujte pro každého uživatele Vašich stránek Sharepoint 2010

b - Určení uživatelských práv

Jakmile jsou vytvořeni místní uživatelé, můžete jim přiřadit práva pro stránky v sharepoint 2010.

Jděte na URL stránky, kterou jste dříve vytvořili (http://nsxxx.mondomain.fr:14592/sites/testxxx)
Použijte administrátorský účet, který jste již vytvořili.

- Na uvítací stránce klikněte na "Site Actions", a poté na "Site Permissions"- Na této stránce klikněte na "Grant Permissions".- V poli "Select Users" zadejte uživatelská jména, kterých chcete povolit přístup. Můžete je také přidat do defaultní skupiny, nebo upravit práva přímo u jednoho uživatele.Jakmile máte uživatel zadaného, můžete kliknout na ikonu "check names" pro ověření, zda uživatelé existují

- po této operaci bude nový uživatel zobrazen v okně s právy úprav.