Vyhledávání


vytiskni pdf
Jak se připojit k Ubuntu Desktop pomocí X2GO

Jde o distribuci Ubuntu Desktop, která je založená na X2GO serveru.
Jakmile máte nainstalovaný server, stačí si stáhnout klienta x2goclient a připojit se k Vašemu serveru pomocí autentizace rsa klíče (máte-li klíč vytvořen), nebo zadáním uživatelského jména a hesla.

Postup instalace je rozepsán pro jednotlivé OS na této stránce: http://www.x2go.org/doku.php/wiki:components:x2goclient#download


Nastavení

Ihned po prvním spuštění klienta x2go se objeví průvodce:

Nastavení pro uživatele používající RSA klíč

Session name Název relace. Jde o organizační název, podle kterého poznáte, že se připojujete ke svému serveru. Doporučujeme uvést název serveru.
Server
Host IP či název serveru. Například ns123456.ovh.net či ks123456.kimsufi.com
Login desktop
SSH port 22
Use RSA/DSA key for ssh connection Zde zde zvolte **rsa private key**, který jste si vygenerovali v Manažeru V3, nebo v Manažeru v5 pro miniCloud.
Session type zvolte "Custom desktop" ze seznamu a napište "gnome-session --session=gnome-classic".

Nastavení je hotové.
Pro připojení k serveru pouze klikněte na ikonu vytvořené relace vpravo nahoře a klikněte na ok bez zadávání hesla (jestliže používáte ssh klíč). - jde o autentizaci na základě veřejného klíče rsa, takže heslo zde není třeba.Nastavení pro uživatele používající pro přihlášení uživatelské jméno a heslo

Session name Název relace. Jde o organizační název, podle kterého poznáte, že se připojujete ke svému serveru. Doporučujeme uvést název serveru.
Server
Host IP či název serveru. Například ns123456.ovh.net či ks123456.kimsufi.com
Login desktop
SSH port 22
Use RSA/DSA key for ssh connection Nevyplňovat.
Jestliže používáte ssh klíč, pak zde zvolte **rsa private key**, který jste generovali (pouze pro minicloud platí, že se klíč generuje v Manažeru v5).
Session type zvolte "Custom desktop" ze seznamu a napište "gnome-session --session=gnome-classic".

Pro připojení k serveru pouze klikněte na ikonu vytvořené relace vpravo nahoře, zadejte heslo a klikněte na ok.


Slabý výkon

Jestliže bude výkon připojení pomalý, změňte si connection speed pod záložkou Connection či kvalitu obrazu.